Sarkoidoza i serce

Sarkoidoza – łączy się z sercem na dwa sposoby. Po pierwsze, sarkoidoza może wpływać na mięsień sercowy i występować w nim, a po drugie, serce może mieć wpływ na skutek sarkoidozy w płucach (nadciśnienie płucne). Oba przypadki są rzadkie, ale mogą mieć poważne konsekwencje.

serce

Wielu chorych po 4 miesiącach w sarkoidozie notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Sarkoidoza sercowa


Zapalenie i nagromadzenie krwinek białych (ziarniniaki) może pojawić się w samym sercu w różnych miejscach: w lewej lub prawej komorze, przegrodzie międzykomorowej, mięśniach brodawkowatych serca i (rzadziej) lewym i prawym przedsionku. Mogą one również występować w systemie przewodzącym (który powoduje uderzenia serca), a także w samym mięśniu sercowym. Sarkoidoza serca występuje u od 5 do 15% wszystkich pacjentów z sarkoidozą.

Objawy:

nieregularne bicie serca (walenie i pomijanie)
duszność
ból w klatce piersiowej
obrzęk kończyn dolnych (w późniejszych etapach)

Nadciśnienie płucne


Sarkoidoza płucna może również powodować zmniejszoną czynność serca. Nieprawidłowości płuc zwiększają ciśnienie krwi w sercu.
Jest to nazywane także „wysokim ciśnieniem krwi w płucach”. Występuje w przedziale pomiędzy 5 do 15% pacjentów z sarkoidozą.

Objawy:

zmęczenie
duszność, zwłaszcza podczas wysiłku
obrzęk kostek (i całych nóg)
zawroty głowy i / lub omdlenia
ból w klatce piersiowej

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

Sposoby na diagnozę choroby


EKG (Electro Cardio Gram): zawiera informacje na temat funkcji serca, tętna, wielkości serca i zaopatrzenia w tlen.

Holter Monitor: To wyjmowany aparat noszony przez dłuższy czas (zwykle 24 godziny) w celu rejestrowania czynności serca.

Echokardiografia: Pokazuje funkcję pompowania serca jako obraz z wykorzystaniem fal radiowych.

MRI (Magnetic Resonance Imaging): Przy pomocy pola magnetycznego i fal radiowych tworzy się obraz serca.

Skany jądrowe: Tworzą obraz metabolizmu serca w organizmie za pomocą substancji radioaktywnych. Widoczna jest aktywna sarkoidoza. Mogą być również stosowane skanowania Tal i PET (pozytonowa tomografia emisyjna).

Biopsja serca: Lekarz może wziąć kawałek próbki tkanki, którą należy zbadać pod mikroskopem (biopsja). Jednak ze względu na dystrybucję ziarniniaków, sarkoidoza serca może występować nawet w przypadku negatywnego wyniku biopsji – mogą być wymagane dalsze badania.

Badania elektrofizjologiczne: odkrywają zaburzenia przewodzenia i / lub arytmię komorową za pomocą cewnika wkładanego przez żyłę w pachwinie.

Test funkcji płuc: alkomatem analizuje się zawartość płuc i szybkość pobierania tlenu.

Rower Test: Analizuje przepływ tlenu do serca i może być stosowany w przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych objawów:
nieregularne bicie serca
walenie serca
tłoczenie, kłucie lub pieczenie w klatce piersiowej
Jeśli to konieczne, zostaniesz skierowany do kardiologa.
Leczenie


Lekarz może przepisać leki, aby spowolnić sarkoidozę. Mogą to być kortykosteroidy w postaci tabletek; prednizon lub prednizolon. Leki te mogą być wykorzystywane przez wiele lat albo nawet na stałe.

Istnieją także inne leki hamujące aktywność układu odpornościowego, na przykład azatiopryna, hydroksychlorochina i metotreksat. Leki te hamują stany zapalne, ale nie leczą samego serca.