Sarkoidoza i serce

Sarkoidoza – łączy się z sercem na dwa sposoby. Po pierwsze, sarkoidoza może wpływać na mięsień sercowy i występować w nim, a po drugie, serce może mieć wpływ na skutek sarkoidozy w płucach (nadciśnienie płucne). Oba przypadki są rzadkie, ale mogą mieć poważne konsekwencje. Wielu chorych po 4 miesiącach w sarkoidozie notuje trwałą remisję po […]